ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้สอน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “แนะนำบ้านเกิด” จัดโดยสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย -ญี่ปุ่น ร่วมกับ บริษัท Thai smile Airline ณ นิทรรศการวัฒนธรรมไทย เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ ดวงหม่อง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2565,20:04  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผ้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน To Be Number One TEEN Dancercise Mukdahan Campionship 2023 ระดับจังหวัดมุกดาหาร และเป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพุทธชาติ ราชิวงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2565,22:11  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับโล่ห์รางวัล ผลงานดีเด่นด้าน Coding "Coding Achievement Awards" ประเภท Plugged Coding ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,22:52  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล OBEC Content Center เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดผ่านระบบออนไลน์ Google meet ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,22:44  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น การรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย (e-budget) ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,22:38  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสื่อสร้างสรรค์ปัญหาขยะพลาสติก ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,22:37  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสื่อสร้างสรรค์ปัญหาขยะพลาสติก ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,22:37  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลดีมาก การประกวดเขียนหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,22:36  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลดีมาก การประกวดเขียนหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวีณา สีมืด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,22:35  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลดีมาก การประกวดเขียนหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสราวุธ มาห้างหว้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,22:34  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..