ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายสราวุธ มาห้างหว้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:56  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายบดี ทะนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:56  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายสุรสิทธิ์ ว่องไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:55  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรินุช ปัททุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:55  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายทนงศักดิ์ ดวงหม่อง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:55  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวซาโอริ มุราคามิ
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร องค์การ JICA
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:54  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางหนูรัก กงกาหน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:54  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพุทธชาติ ราชิวงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:54  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายชารีฟ นาโสก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:54  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายสุวรรณ อนัน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:53  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..