ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวมนัสนันท์ แสนวิเศษ 2. นางสาวสุพัตรา แสนต่างใจ 3. นายชาติชาย คำโยธา 4. นางสาวณัฐชญา
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:34   อ่าน 49 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวมุกธิดา เหลาทองหวาย 2. นางสาวกนกพร ศรีมูลเขียว 3. นางสาวธิดารัตน์ คำปาน 4. นางสาวจ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:33   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวครองขวัญ ทานรัมย์ 2. นางสาวปัทมพร สุพร
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:33   อ่าน 41 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายธีรภัทร ทวีโคตร 2. เด็กหญิงนันทกานต์ วาปี 3. เด็กหญิงพัชราภา ดาดี 4. เด็กหญิงบัณฑ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:32   อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัญชลี มูลพรม
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:32   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายเอกกมล พาลึก 2. เด็กชายปวริศ คำจันทร์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:31   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายปิยราชย์ วงศ์ศรีทา 2. เด็กชายณัฐวัฒน์ สีสาพันธ์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:31   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายอิสระ คำปาน 2. นางสาววรัญญา สุดช่วย 3. เด็กชายธนวัฒน์ ติดวงษา 4. เด็กชายศิริศักดิ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:30   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงนันทิพร อามาตร 2. เด็กชายธีรภัทร์ วรากุล 3. เด็กหญิงขวัญจิรา บุญเรืองนาม 4. เด็ก
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:30   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : นายโรจนศักดิ์ ออกประเสริฐ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,23:29   อ่าน 19 ครั้ง