ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “แนะนำบ้านเกิด” จัดโดยสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย -ญี่ปุ่น ร่วมกับ บริษัท Thai smile Airline ณ นิทรรศการวัฒนธรรมไทย เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อนักเรียน : 1) นางสาวปัทมาพร สุพร ม.6/3 2) นางสาวครองขวัญ ทานรัมย์ ม.6/3 3) นายปรัชญา สุวรรณบุผา ม.6/3
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2565,23:10   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน To Be Number One TEEN Dancercise Mukdahan Campionship 2023 ระดับจังหวัดมุกดาหาร และเป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อนักเรียน : ทีมนักเรียน To Be Number One
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2565,22:06   อ่าน 49 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : 1) นายจักรินทร์ บุญญาฤทธิ์ ม.5/1 2) นางสาวชารินี ลิขิตดำรงกุล ม.5/1
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,21:44   อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสื่อสร้างสรรค์ปัญหาขยะพลาสติก ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : ทีมนักเรียนประกวดสื่อสร้างสรรค์ปัญหาขยะพลาสติก
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,21:39   อ่าน 52 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : 1) นายฐิติวัส ทองกาน 2) นายอัครพล สายสินธุ์
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,21:28   อ่าน 54 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจ Strong โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : 1) นางสาววารุณี ดีดวงพันธ์ 2) นางสาวจุฑารัตน์ ทองจันทร์
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,21:27   อ่าน 38 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลดีเยี่ยม การประกวดบริษัทสร้างการดี โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : 1) นายวุฒิชัย มูลพรม 2) นางสาวพรรพษา โทนแก้ว
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,21:16   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขัน ประกวดภาพถ่ายการแต่งชุดยูกาตะ หัวข้อ "นำเสนอเอกลักษณ์ของโรงเรียน" การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ชื่อนักเรียน : 1) นางสาวรัชดา ทองกาล 2) นางสาวอริยา ลัทธิวาจา
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,20:56   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขัน Japanese Prompter Challenge สำหรับนักเรียนวิชาเลือกชุมนุม การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนันทกานต์ คำแก้ว
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,20:55   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขัน Japanese Prompter Challenge สำหรับนักเรียนวิชาเลือกชุมนุม การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์อร คำสิงห์
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2565,20:53   อ่าน 25 ครั้ง