กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวศุภากาญจน์ รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณัฐวัฒน์ ศรีลาศักดิ์
พนักงานราชการ

นายสุธรรม ทองกาล
ครูอัตราจ้าง