ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  จึงกำหนดปิดภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565  และเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2566  สำหรับนักเรียนดังต่อไปนี้

                    1. วันอาทิตย์ ที่  2  เมษายน  2566                 ปิดภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565 
                    2. วันจันทร์ ที่  15  พฤษภาคม  2566              เปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2566 
 
                    อนึ่ง วันปิดภาคเรียนให้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้ข้าราชการครูหยุดพักผ่อนได้  แต่ถ้ามีราชการจำเป็นให้มาปฏิบัติราชการเหมือนการมาปฏิบัติราชการตามปกติ  และให้ข้าราชการครูเริ่มลงเวลาปฏิบัติราชการของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10  พฤษภาคม  2566  เป็นต้นไป

โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2566,15:20   อ่าน 148 ครั้ง