สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


ดาวน์โหลด ตราโรงเรียน  shorturl.at/cimKL
อักษรย่อ  :  ม.ว.
สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ขาว
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : พญาสัตบรรณ